Ďakujeme za účasť na XXXII. zjazde SS FBLR

Vidíme sa o rok

XXXII. zjazd SS FBLR

Uskutočnila sa v dňoch 24. - 25. 5. 2024 v konferenčných priestoroch Hotela SENEC v Senci.